Arbeidsongeschiktheid

Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation: experts inĀ arbeidsongeschiktheid.

Bent u arbeidsongeschikt en loopt de re-integratie niet lekker? Wil de bedrijfsarts dat u weer aan het werk gaat en hebt u daar een ander idee over? Is er discussie over de vraag wat passend werk is of wordt u juist ziek gehouden? En hoe gaat het met het loon na na twee jaar arbeidsongeschiktheid?

Dat zijn zomaar een aantal vragen waarmee de arbeidsongeschikte werknemer te maken heeft en die niet altijd duidelijk zijn. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt of chronisch wordt, dan kan dat leiden tot misverstanden en ook conflicten door de soms tegengestelde belangen. Immers, de Wet Verbetering Poortwachter vraagt van zowel de werkgever als de werknemer dat zij zich inspannen om langdurig verzuim terug te dringen en de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Neem contact met ons op en wij helpen u verder!